Zorgtoeslagregels 2024

De zorgtoeslag voor het jaar 2024 bedraagt maximaal € 123.- per maand als u alleenstaand bent of € 236.- per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft.

Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen;

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Als u zelf 18 jaar of ouder bent, maar uw toeslagpartner is jonger dan 18 jaar, kunt u ook zorgtoeslag krijgen. U krijgt dan de helft van het toeslagbedrag voor iemand met een meerderjarige toeslagpartner. Het inkomen van uw toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Wat mag u in 2024 maximaal verdienen om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen?
Bent u alleenstaand en verdient u niet meer dan € 37.000, dan heeft u recht op zorgtoeslag. U mag dan niet meer dan € 127.582 aan spaargeld bezitten (vermogen). Heeft u meer vermogen of verdient u meer dan het bovengenoemde bedrag, dan komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. De maximale vergoeding bedraagt € 123 per maand als u geen of minder inkomen heeft dan € 26.500.

Toeslagpartner

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2024 niet meer verdienen dan € 47.000. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 161.329. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag. Het maximale bedrag voor u gezamenlijk wordt dan € 236 per maand, u mag dan samen niet meer verdienen dan € 26.500.

Wie is mijn toeslagpartner?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Bij het aanvragen van uw zorgtoeslag op Toeslagen-aanvraag.nl wordt het u, door de juiste vragen die aan u worden gesteld, duidelijk of u een toeslagpartner heeft of niet.

Wijzigingen doorgeven

Krijgt u op dit moment zorgtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of als u gaat samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. Veranderingen moet u altijd zo spoedig als mogelijk doorgeven. Veranderingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw zorgtoeslag.

Wijzigingen die u moet doorgeven zijn:

  • Veranderingen in uw gezin of samenstelling van uw huishouden.
  • Uw inkomen of vermogen verandert. Is uw inkomen of vermogen te hoog, dan dient u uw zorgtoeslag stop te zetten.