Huurtoeslagregels 2023

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
De hoogte van uw huurtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huurprijs. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als deze bedragen hoger uitvallen, dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk wordt toegekend. De huurprijs mag niet hoger zijn dan € 808,06 om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?
Bent u alleenstaand, en verdient u in 2023 méér dan € 32.500 of heeft u meer dan € 31.747 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 18.750 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 397 per maand.

Met toeslagpartner
Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan € 40.500 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 63.494 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 31.747 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 345 per maand als u samen minder verdient dan € 25.000.

Thuiswonende kinderen met inkomen
Heeft u, uw toeslagpartner of uw medebewoner een (pleeg)kind dat jonger is dan 23 jaar? Dan telt een deel van het inkomen van dit kind niet mee bij het berekenen van uw huurtoeslag. Dit noemen wij een vrijstelling. Er wordt automatisch rekening met deze vrijstelling. De vrijstelling voor thuiswonende kinderen tot en met 22 jaar is € 5.432. Studiefinanciering en leningen tellen niet mee als inkomen.

Huurtoeslag als u studeert
Ook in 2023 kunt u als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet aan een paar extra regels voldoen wilt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én u moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt verstaan kunt u hieronder lezen. Bent u bovendien jonger dan 23 jaar dan mag uw huur niet meer dan € 452,20 euro bedragen. Tenslotte mag u niet meer dan € 31.747 aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als u nog studeert en ouder dan 23 jaar bent of u heeft een kind dan gelden er andere regels.. De huur mag in dat geval maximaal € 808,06 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?
De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2023 niet gewijzigd.
Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. Uw woning moet tenminste beschikken over:

 • een eigen woon en/of slaapkamer
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
 • een eigen toilet met waterspoeling

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kunt u huurtoeslag aanvragen:

 • appartement
 • rijtjeswoning
 • gesplitste woning op 1 huisnummer
 • gedeelde etage
 • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Welke servicekosten tellen mee?
Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij)
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Voldoet uw woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.